Din tilbakemelding er viktig for oss!

Som et ledd i vårt arbeid med å kvalitetssikre og forbedre våre leveranser, foretar vi evaluering av alle våre kurs. Vi vil derfor være veldig takknemlig om DU kunne brukt et par minutter på å gi oss DIN tilbakemelding på hvordan du opplevde dette kurset. Evaluering gjøres ved å klikke på linken som hører til ditt kurs. Takk for hjelpen!

 

Offisiell Microsoft evaluering (MTM): Gå til evaluering

Evaluering IT-Tekniske kurs (English): Gå til evaluering

Evaluering kurs for Utviklere (English): Gå til evaluering

Evaluering Prosjekt og ledelseskurs: Gå til evaluering

Course evaluation Project and Management - english: Go to evaluation form

Evaluering Sluttbruker-kurs (åpne og bedriftsinterne): Gå til evaluering

Evaluering Sluttbruker-kurs (Connect2Classroom): Gå til evaluering