Workshop: Sikker Skyreise med Microsoft 365

- Forstå hva som må sikres og hvordan du gjør det

Denne workshopen kartlegger hvilke krav bedriften har til informasjonssikkerhet og personvern knyttet til Microsoft 365 skymiljøetDu vil finne ut hvilke tjenester som egner seg for din bedrift, hvordan skymiljøet skal settes opp, samt hvordan dette påvirker brukerne. Fokus er Sikker Skyreise. 

Målgruppe/deltakere:

Denne workshopen passer for alle bedrifter som skal innføre Microsoft 365 tjenester, eller som har innført Microsoft 365 tjenester og ønsker en evaluering av sikring og personvern for sitt skymiljø 

Deltagere i workshop er de som er ansvarlig for sikkerhet og personvern knyttet til Microsoft 365 tjenester. Det vil si IT-ansvarlige, personvernombud, sikkerhetsansvarlige, ledere og mellomledere, og andre sentrale personer. 

Forberedelser: 

 • Vi anbefaler at dere forbereder dere på å fortelle om bedriften og organisering, kunder, leveranser og konkurransesituasjonenDersom man allerede har tenkt litt på muligheter med Microsoft 365 er dette også en fordel, men ikke noe krav. 
 • I tillegg vil det være nyttig for rådgiverne å få kjennskap til de viktigste endringsprosjektene som pågår eller er planlagt for de neste 12 månedene. 
 • En av våre rådgivere vil ta kontakt for å avstemme kunnskapsnivå på deltakerne og behovet for tilpasning av innhold. 

En mulighet til å heve kunnskapsnivået før workshop er å delta på gratis seminar hos Microsoft:

Agenda: 

 • Krav til autentisering 
 • Krav til sikring av data, applikasjoner mm 
 • Krav til personsensitiv informasjon 
 • Klassifisering av data 
 • Microsoft 365 i dag: Versjoner, lisenser, bruk 
 • Evaluering av Microsoft 365 skymiljø 

*Handlingsplan: 

 • Microsoft 365 – Sikker Skyreise 
  • Beskrivelse av nåsituasjon og ønsket situasjon 
  • Hvilke lisenser og tjenester er påkrevet? 
  • Hva må gjøres med eksiterende IT? Hvilke avhengigheter finnes? 
 • Tiltaksplan 
  • Konkret tiltaksplan for veien videre 12 mnd perspektiv 
  • Kompetansebehov og opplæringsplan 

*Det beregnes 10 timer til utvikling av handlingsplan. Dette inkluderer gjennomgang med kunde.

 

BESTILL WORKSHOP