Vil du ha hjelp til opplæring av organisasjonen?

Skal en organisasjon utnytte potensialet i sin Microsoft 365-løsning krever det ansatte som kjenner til muligheter og retningslinjer.

Glasspaper kan bidra med dette kompetanseløftet på flere måter:

Vi tar ansvar for å lære opp ansatte eller hele organisasjonen med minimal administrasjon for kundeNår dere har på plass retningslinjer for bruk tar vi resten.  

Eksempel på et opplæringsløp: 

  1. Alle ansatte får forståelse for hvordan (riktig) bruk vil gi gevinster. 
  2. Alle ansatte får innføring i grunnleggende bruk og Best practice for utvalgte verktøy. 
  3. Avdeling e.l. får opplæring i hvordan utnytte verktøy best mulig for å støtte deres arbeidsprosesser. 
  4. Alle ansatte får tilgang til stort utvalg av leksjoner de kan oppsøke ved behov. 
  5. Kunde får statistikk på gjennomføring av opplæring, evaluering og vi måler effekt/endring.*

Vår erfaring tilsier at intern opplæring bør kjennetegnes av: 

  • Gevinstfokus – ansatte skal forstå hvorfor arbeidsplassen har investert i ny teknologi og hvordan riktig bruk vil gi gevinster for både individ og organisasjon. 
  • Kort og konsist – vi mener at et kurs skal være så kort som mulig. Det betyr ikke at vi skal snakke så fort som mulig, men at vi dropper det som ikke er relevant. 
  • Relevant – et kurs skal være «en dag på jobben». Vi opplever best effekt av opplæring når den knyttes opp mot de arbeidsprosessene deltakerne har. 
  • Praktisk – læring går gjennom fingrene. Vi ønsker at all opplæring foregår i våre kunders løsninger, og at alle deltakere praktiserer underveis i kurset. Målet er at de skal være klar til å jobbe på ny måte dagen etter. 

Glasspaper har et stort utvalg med erfarne instruktører. Noen er best på formidling til de som ønsker grunnleggende opplæring, og andre når deltakerne er mer erfarne eller opplæringen er av mer teknisk art. Alle våre e-læringsleksjoner er utviklet eller kvalitetssikret av våre instruktører. 

Åpne klasseromskurs?

Skulle dere heller ønske å delta på åpne kurs sammen med deltakere fra andre bedrifter, så har vi en bred kursportefølje som dere kan lese mer om via lenkene nedenfor:

Kurs vi tilbyr:

Alle åpne kurs kan også gjennomføres som internkurs.

Gratis seminarer:

*Vi blir enige om målsettinger med våre kunder i forkant av et opplæringsløp, hvordan måle. Det kan være økt motivasjon/tilfredshet, økt effektivitet eller reell gevinst.