Forstå og utnytt Microsoft 365 i skolen

Microsoft 365 gir dere masse muligheter og på våre modulbaserte nettkurs gir vi deg full oversikt, samt at vi går mer i dybden på de mest sentrale verktøyene for å sikre deg en produktiv arbeidsdag. Vi vil også sikre at du er oppdatert på de siste nyhetene og endringene som har kommet fra Microsoft.

Nedenfor finner du en oversikt over de 6 webinarene, og lenker til mer informasjon. De gjennomføres primært digitalt og dere velger selv antall deltakere. 

#1: MS Teams - innsikt og oversikt (2x45 min)
#2 MS Teams - praktisk bruk i undervisningen
#3 MS OneNote - elevens digiatale kladdebok (2x45 min)
#4 Tilgjengelighetsverktøy i et inkluderende klasserom (2x45 min)
#5: Video som uttrykksform (2x45 min)
#6 Ta i bruk Minecraft Education i klasserommet (2x45 min)

Du møter instruktører som gjennom mange års erfaring i norske klasserom, har en god forståelse av skole og læreres arbeidshverdag. Våre instruktørers sertifisering og nære samarbeid med Microsoft innebærer at vi er en del av Microsoft sitt Team av globale opplæringspartnere, og at våre pedagogiske veiledere har full tilgang til Microsoft sine ressurser, inkludert læringsressurser, nettverk og innovasjonsprosjekter for utdanning.