Årets Microsoft Kurspartner 8 år på rad:

2017- 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010!


Nummer 1 på Microsoft kurs og opplæring

/>
Microsoft kåret i juli 2017 Glasspaper til Årets Microsoft kurspartner for 8. år på rad (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 samt i 2008). Her kan du lese alle begrunnelsene fra Microsoft:

Juli 2017:"Også i 2017 viser Glasspaper sin sterke posisjon som kompetanseutvikler på Microsoft-teknologi. De tilpasser sine opplæringsløp i takt med teknologiutviklingen, og leverer alltid et variert tilbud av høy kvalitet. 

Glasspaper viser en unik evne til nytenkning, og agerer raskt og konstruktivt på endringer i markedet. De dedikerer store ressurser til Microsoft, og engasjerer seg sterkt i en rekke markedsaktiviteter og arrangementer basert på Microsoft teknologi." 

- Henrik C. Høst, Direktør, kunde og partner, Microsoft Norge

 

 

Juli 2016:

 

"Glasspaper viser også i 2016 at de har en signifikant rolle som kompetanseutvikler i markedet. De er helt i front på nyeste Microsoft teknologi og har opplæringsmetoder av høy kvalitet og med innovativt tilsnitt. 

Glasspaper viser en unik evne til omstilling og har en imponerende endringstakt. De dedikerer store ressurser til Microsoft og engasjerer seg sterkt i en rekke markedsaktiviteter og arrangementer basert på Microsoft teknologi."

Linn Mellbye, Partner Business & Development Lead at Microsoft
Juli 2015: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2015

«Glasspaper viser nok en gang at de er en spydspiss på opplæring innen Microsoft-teknologi. De er særdeles proaktive i utviklingen av egne kurs basert på ny teknologi, og har derfor en signifikant rolle som kompetanseutvikler i markedet.  

Kvalitet, innovasjon og engasjement er stikkord som best beskriver Glasspaper. De holder høy kvalitet i alle ledd, tenker nytt i form av kursprodukter og markedsaktiviteter, og engasjerer seg sterkt i en rekke arrangementer basert på Microsoft-teknologi.»

Dagfinn Ringås
Direktør, kunde og partner, Microsoft Norge 
 

Juli 2014: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2014

«Glasspaper har i løpet av året utviklet egne kurs på nyeste Microsoft teknologi – før Microsoft selv har levert kurs til markedet. De har levert solide resultater gjennom hele året, og holder kvalitet i alle ledd.
Glasspaper er en av få i Norge som har satset på et nytt Microsoft sertifiseringsnivå, Microsoft Technology Associate, rettet mot beslutningstagere, ledere eller de som ønsker å skifte karriere. 
Glasspaper er en av få i verden som er blitt invitert til å være pilot-partner i utviklingen av Microsoft Virtual Academy.

De er fremoverlente og nytenkende i sin tilnærming til markedet i form av nye kurs, nye markeder og nye kursprodukter. De viser at de nok en gang er nr. 1 på Microsoft kurs og opplæring».

Dagfinn Ringås
Direktør, kunde og partner, Microsoft Norge 
 

Juli 2013: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2013

Årets kurspartner har gått fra en markedsandel på 42 % til 51 % i et marked som har gått ned 22 %.

Årets kurspartner har økt sin markedsandel på Microsoft sertifiseringer fra 29 % til 39 % i et marked som kun øker med 2,3 %. Samtidig som de vokser klarer de å fokusere og levere kurs med høy kvalitet.

Årets kurspartner engasjerer dypt med Microsoft og deltar som kompetanseleverandør til Microsoft arrangementer og på eget initiativ. Årets kurspartner er Gold lanseringspartner ved Microsoft lanseringer, og har egne initiativer som Boot Camps, Master Class av og med eksperter, mobilt testsenter, med mere. I tillegg er Glasspaper People samarbeidspartner for rekruttering til Microsoft University.
Vi opplever hele organisasjonen som løsningsfokusert og samarbeidsvillig, og de er innovative i måten de går til markedet på.

Dagfinn Ringås
Direktør, kunde og partner, Microsoft Norge
 

Juli 2012: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2012

Glasspaper as har gleden av å kunngjøre at vi er kåret til ÅRETS MICROSOFT KURSPARTNER 2012.
Det er tredje år på rad vi mottar denne prisen. Takk for tilliten!
 

Juli 2011: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2011

"På ny er markedet for kurs og sertifiseringer på vei opp med en vekst på 22%, og årets kurspartner har hatt en medvirkende kraft til denne veksten med en vekst i salg av MOC (Offisielle Microsoft kurs) på 14,1% og en vekst i sertifiseringer på 48,8%. De har med dette økt sin markedsandel til henholdsvis 22% på sertifiseringer og 36% på MOC.

Årets kurspartner leverer både flest kursevalueringer og best kvalitet på Microsoft kurs i markedet. De satser også for fullt i geografiske områder der andre kurspartnere legger ned sin drift.
Årets kurspartner er en aktiv markedsaktør av Microsoft kurs. De har nyhetsbrev til forskjellige målgrupper med mer enn tusen mottakere og sender kurskatalog til ca 45 000 mottakere. Årets kurspartnere leverer også i år flere kurs i forbindelse med Microsoft University og de ble kåret som vinner av vårens Karrierepakke kampanje. De satser også innenfor rekruttering og utleie av nye IT-konsulenter.

Prisen for Årets kurspartner 2011 går til: Glasspaper."

Juli 2010: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2010

"I et marked som har gått ned 20% på både sertifiseringer og salg av MOC (Microsoft Official Curriculum), har årets kurspartner hatt en vekst i MOC på 8,7% og vekst i sertifseringer på 23%. 
 
Årets kurspartner leverer både flere kursevalueringer enn gjennomsnittet og bedre kvalitet på Microsoft kurs enn gjennomsnittet i  markedet. Årets kurspartner kvalifiserer allerede til de nye Gold kravene i Microsofts Partner Network."

Juli 2008: Glasspaper kåret til Årets Microsoft kurspartner 2008

 
"Årets kurspartner har hele året ligget på toppen av statistikken når det gjelder antall avholdte kurs for kunder og partnere. De har samtidig hatt et sterkt fokus på Microsoft sertifiseringer, og pakketering av disse. Gjennom å være topp 2 både innenfor salg av MOC og sertifiseringer har de vesentlig bidratt til Microsoft sin omsetning av opplæringsprodukter.
 
Årets kurspartner er enkle å gjøre business med, og de er fremoverlente. De vet meget godt hvordan å benytte seg av nye kontakter og til å gripe forretningsmuligheter som kommer deres vei. Disse egenskapene sammen med kurspartnerens innsikt i Microsoft, gjør dem til en meget attraktiv samarbeidspartner.
 
En siste viktig ting å fremheve hos årets vinner, er kvaliteten på arbeidet som er nedlagt. Årets kurspartner har avholdt mange kurs som de har frontet og brandet sammen med Microsoft, med strålende tilbakemeldinger. Både kunder og partnere forteller om en unik evne til å designe profesjonelle kurs- og sertifiseringsløp, om ydmykhet og fleksibilitet. Kursdeltagere har også gitt tilbakemeldinger gjennom MTM og gir dette kurssenteret toppkarakter på alle Microsoft kurs. Med blide kursintstruktører i verdensklasse som evangeliserer Microsoft teknologi, er det ingen tvil hvem årets kurspartner er.
 
Vinneren i kategorien ”Årets kurspartner 2008” er Glasspaper."
 
 
 
 

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Kontakt oss

Sales Manager IT Pro

Ronny Mauseth

917 21 025

roma@glasspaper.no


Glasspaper er kåret til Årets Microsoft Kurspartner 2017 - dette er åttende år på rad vi mottar denne hedersprisen