Vi hjelper deg å oppnå kunnskap

om prosjekt og ledelse!


Kurs i Gevinstrealisering

Oppnås ønskede gevinster? Sertifiseringskurset "Managing Benefits" setter fokus på gevinstrealisering. Du lærer et rammeverk – et sett med prinsipper og beste praksis - som øker evnen til dra ut gevinster fra selskapets investeringer.

Organisasjoner og myndigheter investerer i prosjekter og programmer for å realisere gevinster i form av:

  • Økt omsetning
  • Effektive besparelser
  • Levere et konkret bidrag til et strategisk mål eller virksomhetens prioriteringer
  • Møte et juridisk eller forskriftsmessig krav
  • For å opprettholde «Business as Usual»

Likevel rapporterer faginstanser, revisjonsbyråer og akademisk forskning at organisasjoner, både i offentlig og privat sektor, fortsatt sliter med å vise avkastning på sine investeringer.

Betydningen av gevinstrealisering er enda større i et ustabilt økonomisk klima, hvor konsekvensen av å feile kan sette fremtidige tiltak i fare.  Dette fordi investorer mister tilliten til organisasjoner sin evne til å håndtere endring.

Managing Benefits er et sertifiseringskurs som er delt inn i to nivåer. Et grunnleggende (Foundation) og et videregående (Practitioner). 

Kursoversikt GevinstrealiseringEpost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Kontakt oss

Business Manager Prosjekt og ledelse

Trude Dahl Helland

908 66 561

trude.helland@glasspaper.no