Vi tilbyr unike MasterClasser på Microsoft Security.
Kursene er utviklet av Paula Januszkiewicz, Enterprise Security MVP


Masterclass: Internet Information Services 10 Management (IIS)

Kursavgift: kr 25 000 | Varighet: 5 dager

Beskrivelse:

Internet Information Services is a solution that can be delivered in a couple of hours as well as in 3 weeks – we practiced both options! IIS is a never-ending subject that requires a deep-dive if you consider using it for web farm administration or if you want to become familiar with IIS behavior in particular situations. During this intensive 5 days training students will be introduced to the process of configuring advanced IIS features, configuring security settings, performing advanced troubleshooting and monitoring. You will learn everything you need to maintain and provide availability to business Web Application platform.

Målgruppe:

Enterprise administrators, web administrators, infrastructure architects, security professionals, systems engineers, network administrators, IT professionals, security consultants and other people responsible for implementing network and perimeter security.

Forkunnskaper:

To attend this training you should have attended MS 6427A course or have equivalent knowledge from real-world experience.


Innhold:

Module 1: Introducing, installing and configuring IIS 10 on Windows Server 2016
 • Introducing Internet Information Services 10
 • Administration tools
 • Architecture overview
 • Configuration System overview
 • Comparing previous versions of IIS
 • Installing the Web Server (IIS) role in Windows Server 2016
 • Discussing the deployment scenarios
 • Using Server Manager
 • Using Unattended Setup
 • Using Command Line
 • Troubleshooting installation
 • Post-installation administration tasks
 • HTTP Features
 • Security Settings
 • Logging
Module 2: Administering Web Sites
 • Creating a Web Site, Application, Virtual Directory
 • Managing Security settings for Web Sites
 • Administering Web Site logging
 • Configuring Failed Request Tracing
 • Managing Virtual Directories and remote content
 • Configuring Authentication Types
 • Configuring Bindings
Module 3: Administering Applications and Application Pools
 • Managing Application Pools and Applications
 • Global Application Initializations
 • Managing Application Pool Identity
 • Managing Worker Processes and requests
 • CPU Throttling: Sand-boxing Sites and Applications
 • Idle Worker Process Page-Out
Module 4: Configuring Application Development Settings
 • ASP.NET Security Settings
 • ASP.NET Application Development Settings
 • Configuring ASP.NET
Module 5: IIS 10 functionality extensions
 • Architecture Extensions
 • CGI
 • FastCGI
 • ISAPI
 • ASP
 • Managing Extensions
 • Security
 • Delegation
 • Functionality Extensions
 • PHP
 • WebDAV
 • Media Services
 • URL Rewrite
 • Performance Extensions
 • Application WarmUp
 • Security Extensions
 • URLScan / URLRewrite
 • Dynamic IP Restrictions
 • Administrative extensions
Module 6: Managing IIS 10 Modules
 • Adding IIS 10 Modules
 • Administering IIS 10 Modules
Module 7: Securing the IIS 10 platform and web environment
 • Configuring security settings on Windows Server 2016
 • Centralized SSL Certificate Support
 • Secure Web Site settings
 • Configuring authentication and authorization
 • Restricting Web Site access
 • Secure Web Server implementation scenario
Module 8: IIS 10 Remote Management
 • Enabling and configuring remote administration
 • Enabling and configuring delegated administration
 • Enabling and configuring feature delegation
 • Managing application Host.config and Web.config access levels
 • Security considerations for remote management
Module 9: Configuring FTP Server on IIS 10
 • Managing FTP Authentication
 • Managing FTP Authorization
 • Configuring FTP Logging
 • Configuring FTP Logon Attempt Restrictions
 • Administering FTP Request Filtering
 • Configuring FTP User Isolation
Module 10: Managing IIS 10 from the command line
 • Tools overview
 • Advanced management with PowerShell
 • Tools for Running Administrative Tasks in IIS
 • Automating management with Appcmd
 • IIS 10 and scripting
 • 3rd party management tools
Module 11: Tuning IIS 10 health and performance
 • Performance monitoring techniques
 • Monitoring IIS 10 under attack
 • Optimizing IIS 10 settings for better performance
 • Implementation scenarios analysis
 • Dynamic site activation
 • Idle Worker Process Page-out
 • Using 3rd party tools for performance monitoring
Module 12: Administering Web Server Availability with Web Farms
 • Shared Configuration
 • Advanced Network Load Balancing settings and configuration
 • Building the Web Farm
 • Managing the Web Farm
 • Automating tasks in multiple server IIS 10 environment
 • Policy based management
 • Server Name Indication (SNI) – SSL Scalability
 • Backing Up an IIS Web Site
 • Restoring an IIS Web site
 • Multicore Scaling on NUMA hardware overview
 • Application Request routing
Module 13: IIS 10 Diagnostics
 • Auditing IIS 10 logs
 • Enhanced Logging
 • Logging to Event Tracing for Windows
 • Common error messages and examples
 • Auditing communication problems and examples
 • Troubleshooting authentication problems
 • Troubleshooting authorization problems
 • Managing and understanding problems with configuration

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

Kontakt oss

Business Manager IT Pro

Hroar Henriksen

916 70 066

hroar@glasspaper.no


Personvern og cookies