Vi hjelper deg å oppnå kunnskap

om prosjekt og ledelse!


Innføring i Prosjektveiviseren og dens tilknytning til PRINCE2®

Kursavgift: kr 5 900 | Varighet: 1 dag

Beskrivelse:

Digitalisering I offentlig sektor skal bidra til bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv forvaltning. For å gjennomføre ønskede endringer, må den enkelte virksomhet gjennomføre et eller flere prosjekter. En utfordring er at virksomhetenes modenhet og kompetanse på prosjektstyring og –gjennomføring varierer. Denne kursdagen skal bidra til at du forstår og kan bruke Prosjektveiviseren i hverdagen til å oppnå gevinster og resultater med dine Prosjekter.

Om Terje Sagstad, instruktøren på dette kurset
Terje Sagstad har en betydelig kompetanse og erfaring etter snart 30 år innen informasjons - og kommunikasjonsteknologi. Han har de siste 10 årene jobbet innen Prosjektledelse, Serviceledelse og IT-ledelse med erfaring fra PRINCE2, ITIL, TOGAF, Kepner Tregoe, Lean, Prosjekt og Porteføljestyring.

Terje Sagstad er akkreditert PRINCE2 Trainer med lang prosjektleder erfaring fra små og store prosjekter innen offentlig sektor. Terje Sagstad har mastergrad i IT-Governance, Informasjonsdesign og informasjonsarkitektur. Han har også universitetspedagogikk og undervisningserfaring fra universitet og høgskoler.

Målgruppe:

  • Prosjekteiere og prosjektledere som skal i gang med digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.
  • Øvrige prosjektmedarbeidere som trenger kunnskap om bruk av Prosjektveiviseren

Forkunnskaper:

Det er en fordel å ha sett igjennom DIFI’s e-læringskurs på prosjektveiviseren.no og i tillegg sett igjennom prosjektveiviseren.no og gjort seg kjent med hvordan den er bygget opp.


Innhold:

  • Fokus på denne kursdagen er å se på hvordan Prosjektveiviseren og PRINCE2 utfyller hverandre og hvordan en kan trekke paralleller på gjennomføring av prosjekter.
  • Vi ser også på Prosjektveiviseren og PRINCE2 i forhold til Prosjekt og Porteføljestyring og hvordan vi får ut gevinster for din organisasjon.
  • Vi bruker mange praktiske eksempler og vinklinger og følger prosjekt fremdrift som en rød tråd gjennom Prosjektveiviseren og PRINCE2.

Sertifisering:

DIFI her ingen sertifiseringer på Prosjektveiviseren men du vi få kursbevis for gjennomføringEpost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

Kontakt oss

Business Manager Prosjekt og ledelse

Trude Dahl Helland

908 66 561

trude.helland@glasspaper.no

Strategisk partner:

AXELOS har valgt Glasspaper som strategisk partner på PRINCE2 og PRINCE2 Agile