Skap effekt av dine kompetanseaktiviteter!


Microsoft Excel BI for regnskapsførere

Kursavgift: kr 8 500 | Varighet: 2 dager

Beskrivelse:

Å opprettholde sin autorisasjon som regnskapsfører innebærer bl.a. at regnskapsføreren må oppfylle bestemte krav til etterutdanning (Jfr. regnskapsførerloven §5 med tillegg av utfyllende regler i forskrift Kap. 4). Kravet i dag er på totalt 77 timer og skal ihht forskrift omfatte følgende fagområder og timer:


Fagområde.......................................................................Antall timer

 • 1. Finansregnskap.....................................................21 timer
 • 2. Skatterett & Avgiftsrett...........................................21 timer
 • 3. Regnskapsregelverk & regnskapsskikk.................14 timer
 • 4. Rettslære.................................................................7 timer
 • 5. Emner fra bachelorstudiet i økonomi/Adm.............14 timer*

Kurspakker Glasspaper
Glasspaper har ulike kurspakker som til sammen dekker kravet til etterutdanning. Kursene er tilpasset nye elementer som tilkommer som følge av lov & regelendringer. Kursene kan med fordel også tas av ikke autorisert regnskapspersonell, i det at deltakelse vi gi konkret ny kunnskap, økt effektivitet i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver og ikke minst en bedre og dypere forståelse for regnskapsfaget.
Innhold:

Varighet:.................(2 dager a 7 timer)
Programvare:.........Microsoft Excel 2013 med PowerView, PowerMap og PowerPivot
Litteratur:...............«Building Data Models with PowerPivot”, Avanserte Excel-modeller
Metode:...................Tavleundervisning i klasserom med PC og programvare

KURSINNHOLD DAG 1

 • Grunnstruktur for god modellering
 • Håndtere datarelasjoner i modellene
 • Bygge PowerPivot tabeller ved å bruke flere datakilder
 • Bruk av DAX i din BI løsning
 • PowerPivot formatering - for å lage gode klient rapporter
 • Utarbeide menyer for tilgang til alle rapporter for dine klienter
 • Bruk av slicere

KURSINNHOLD DAG 2


PowerView
 • Utarbeide dynamiske analyser og rapporter
 • Distribuere data til web
 • Utarbeide klient «dashboard»
 • Distribuere data til andre “output” kilder
 • Sette sammen en rapportstruktur basert på sanntidsdata
PowerMap
 • Klargjøring av data for Visning i PowerMap
 • Koble data sammen med Lengde og Breddegrader i desimalformat
 • Koble data sammen i en tidsakse
 • Lage informative og visuelle videopresentasjoner av dine rapportdata
Kurset inneholder konkrete, faglige problemstillinger som ligger innenfor pensum som kvalifiserer ihht krav om etterutdanning for regnskapsførere bestemt av Finanstilsynet. I tillegg inneholder kurset oppbygging av relasjonsmodeller. Dette gjør at en automatisk kan aggregere regnskapsdata til ønskede dimensjoner. Dine typiske arbeidsoppgaver i denne sammenheng blir sterkt effektivisert. Utover overnevnte har kurset et sterkt innslag av klientvennlige modeller som oppdateres automatisk der gjennomgripende dataflyt er en sentralt.


Sertifisering:

Kursbevis: Alle deltagere vil få utstedt kursbevis som inneholder emneområder, kort beskrivelse av kursets innhold, samt kursdato og varighet.

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

Kontakt oss

Business Manager

Sten Ove Elvegård

23 24 69 24

sten.elvegard@glasspaper.no


Glasspaper er kåret til Årets Microsoft Kurspartner 2017 - dette er åttende år på rad vi mottar denne hedersprisen