Skap effekt av dine kompetanseaktiviteter!


Skatterett og avgiftsrett

Kursavgift: kr 11 900 | Varighet: 3 dager

Beskrivelse:

Å opprettholde sin autorisasjon som regnskapsfører innebærer bl.a. at regnskapsføreren må oppfylle bestemte krav til etterutdanning (Jfr. regnskapsførerloven §5 med tillegg av utfyllende regler i forskrift Kap. 4). Kravet i dag er på totalt 77 timer og skal ihht forskrift omfatte følgende fagområder og timer:


Fagområde.......................................................................Antall timer

 • 1. Finansregnskap.....................................................21 timer
 • 2. Skatterett & Avgiftsrett...........................................21 timer*
 • 3. Regnskapsregelverk & regnskapsskikk.................14 timer
 • 4. Rettslære.................................................................7 timer
 • 5. Emner fra bachelorstudiet i økonomi/Adm.............14 timer

Kurspakker Glasspaper
Glasspaper har ulike kurspakker som til sammen dekker kravet til etterutdanning. Kursene er tilpasset nye elementer som tilkommer som følge av lov & regelendringer. Kursene kan med fordel også tas av ikke autorisert regnskapspersonell, i det at deltakelse vi gi konkret ny kunnskap, økt effektivitet i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver og ikke minst en bedre og dypere forståelse for regnskapsfaget.


Etter endt kurs skal deltakerne kunne:
Forstå elementer i et skatteregnskap, forstå skattekostnad, utsatt skatt og betalbar skatt. Kunne vurdere avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet. Kunne identifisere hvilke skatteregler som gjelder for ulike selskapsformer. Identifisere prinsippene i skattereglene for skattefrie og skattepliktige selskapsendringer.



Innhold:

Varighet:............ 3 dager a 7 timer
Programvare:.... Excel, Word, Internett og Teori
Litteratur:........... Lovdata og materiell fra kursholder
Metode: ............. Tavleundervisning i klasserom med PC og programvare



Kursinnhold dag 1
 • Skatteregnskap
 • Avgifter gjennom året, rutiner og metode
 • Skattekostnad
 • Utsatt skatt og betalbar skatt

Kursinnhold dag 2
 • Avskrivninger og skatt
 • Skatteregler og ulike selskapsformer
 • Skatte og avgiftsfritak

Kursinnhold dag 3
 • Toll og avgifter
 • MVA i ulike Norske og Utenlandske selskap
 • Arbeidsgiveravgift
 • Avstemming av offentlige avgifter

Kurset inneholder konkrete, faglige problemstillinger som ligger innenfor pensum til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og kvalifiserer ihht krav om etterutdanning for regnskapsførere bestemt av Finanstilsynet. Kurset vil klargjøre skattereglene ved bruk av praktiske eksempler. Vi bruker også eksempler på utfylling av relevante og viktige skjemaer i selvangivelsesarbeidet Kurset er à jour med skattevedtak gjeldende for 2014, men vil alltid være oppdatert med siste vedtak. Kurset inneholder konkrete eksempler til løsningsforslag på alle problemstillinger som reises på kurset.



Sertifisering:

Kursbevis: Alle deltagere vil få utstedt kursbevis som inneholder emneområder, kort beskrivelse av kursets innhold, samt kursdato og varighet.



Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem





Kontakt oss

Business Manager

Sten Ove Elvegård

23 24 69 24

sten.elvegard@glasspaper.no


Glasspaper er kåret til Årets Microsoft Kurspartner 2017 - dette er åttende år på rad vi mottar denne hedersprisen