Skap effekt av dine kompetanseaktiviteter!


Finansregnskap med Excel 2013

Kursavgift: kr 11 900 | Varighet: 3 dager

Beskrivelse:

Å opprettholde sin autorisasjon som regnskapsfører innebærer bl.a. at regnskapsføreren må oppfylle bestemte krav til etterutdanning (Jfr. regnskapsførerloven §5 med tillegg av utfyllende regler i forskrift Kap. 4). Kravet i dag er på totalt 77 timer og skal ihht forskrift omfatte følgende fagområder og timer:


Fagområde.......................................................................Antall timer

 • 1. Finansregnskap.....................................................21 timer*
 • 2. Skatterett & Avgiftsrett...........................................21 timer
 • 3. Regnskapsregelverk & regnskapsskikk.................14 timer
 • 4. Rettslære.................................................................7 timer
 • 5. Emner fra bachelorstudiet i økonomi/Adm.............14 timer

Kurspakker Glasspaper
Glasspaper har ulike kurspakker som til sammen dekker kravet til etterutdanning. Kursene er tilpasset nye elementer som tilkommer som følge av lov & regelendringer. Kursene kan med fordel også tas av ikke autorisert regnskapspersonell, i det at deltakelse vi gi konkret ny kunnskap, økt effektivitet i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver og ikke minst en bedre og dypere forståelse for regnskapsfaget.Innhold:


Kursinnhold dag 1
 • Regnskapsanalyse
 • Nøkkeltallanalyse
 • Likviditet

Kursinnhold dag 2
 • Avstemming
 • Finansiering
 • Soliditet

Kursinnhold dag 3
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Sporbarhet
 • Bokføring og ajourhold
 • Retting av bokførte opplysninger
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Oppbevaring
 • Bistand og informasjon til kontrollmyndighet

Kurset inneholder konkrete, faglige problemstillinger som ligger innenfor pensum til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og kvalifiserer ihht krav om etterutdanning for regnskapsførere bestemt av Finanstilsynet. I tillegg inneholder kurset praktisk gjennomgang av modeller i Excel for lettere å se relevante sammenhenger, årsaker og konsekvenser i den bakenforliggende tallstrukturen i et selskap.Sertifisering:

Kursbevis: Alle deltagere vil få utstedt kursbevis som inneholder emneområder, kort beskrivelse av kursets innhold, samt kursdato og varighet.Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

Kontakt oss

Business Manager

Sten Ove Elvegård

23 24 69 24

sten.elvegard@glasspaper.no


Glasspaper er kåret til Årets Microsoft Kurspartner 2017 - dette er åttende år på rad vi mottar denne hedersprisen