Juli 2017: Microsoft kårer nok en gang Glasspaper til
Årets kurspartner. Det er åttende år på rad at
Glasspaper mottar denne hedersprisen!

 


Visio og SharePoint 2013 for prosessledelse

Kursavgift: kr 9 900 | Varighet: 2 dager

Beskrivelse:

På dette 2-dagerskurset får deltakerne grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan lage og publisere visualiseringer (f.eks. prosesstegninger og organisasjonskart) med hjelp av Visio 2013 og SharePoint 2013. Du lærer deg hvordan du praktisk kan arbeide med og integrere verktøyene Visio 2013 og SharePoint 2013. Kurset er bruker-orientert slik at vi går igjennom verktøyenes muligheter med fokus på bruk av Visio.

OBS!
I tilfelle du arbeider med Visio 2010-versjonen vil instruktør fortelle deg hvordan du bruker disse og vil gå grundig gjennom forskjellene.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot personer som jobber med dokumentasjon og visualisering av bedriftsrelevant data som prosesstegninger og organisasjonskart, samt redaktører som arbeider med SharePoint 2013.

For videregående og teknisk integrasjon av SharePoint (som rettigheter, arbeidsflyter, tilpasning mm) henviser vi til SharePoint 2013 week.


Forkunnskaper:

Det vil være en fordel om deltagere på dette kurset har følgende kunnskaper:
 • Kunnskap om prosessledelse og intensjon om å kartlegge prosesser
 • Grunnleggende forståelse for hva Visio og SharePoint er og hensikten med produktene
 • Noe praktisk erfaring med SharePoint

Innhold:


Lær å kjenne og bruke Visio:
 • Visio – gevinster og bruksområder
 • Oversikt over nyheter i versjon 2010
 • Former og stensiler
 • Tegneteknikk
 • Linjaler og rutenett
 • Lage tegninger og stensiler
 • Former
 • Teksthåndtering
 • Utskrifter
 • Koblinger til MS Office
 • Organisasjonsskjema
 • Flytskjema (F.eks. BPMN)
Lær å kjenne og bruke SharePoint:
 • Forstå styrken i SharePoint som et samhandlingsverktøy
 • Kople deg til SharePoint 2013 fra nettleser og fra Office-klienter som Word, Outlook og Excel
 • Bruke menyer i SharePoint 2013 - både via nettleser og via Office-klienter
 • Arbeide med dokumenter i SharePoint 2013 fra nettleser og Officeklienter
 • Synkronisere dokumenter, oppgaver og kalendere mellom SharePoint 2013 og Office-klienter
 • Arbeide med ulike typer lister i SharePoint 2013
 • Foreta enkel brukeradministrering og arbeide med varslinger
Prosessledelse med Visio og SharePoint
 • I ulike realistiske scenarier og øvelser tar vi opp hvordan man bruker Visio og SharePoint (opplasting og synkning av prosessfiler, visning av interaktive tegninger med hjelp webdeler, fildeling, søking, varsling, samhandling mm.)
 • Det vil finnes tid for diskusjon og å prøve egne løsninger som passer deltakernes krav og behov.
Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

Kontakt oss

Prosjekt og kompetanserådgiver

Martin Røsland

913 80 342

Martin.Rosland@glasspaper.no


Glasspaper er kåret til Årets Microsoft Kurspartner 2017 - dette er åttende år på rad vi mottar denne hedersprisen