Juli 2017: Microsoft kårer nok en gang Glasspaper til
Årets kurspartner. Det er åttende år på rad at
Glasspaper mottar denne hedersprisen!

 


MS 80450: Delivering Microsoft Dynamics Solutions with Sure Step

Kursavgift: kr 12 000 | Varighet: 2 dager

Beskrivelse:

Dynamics Sure Step kurset fokuserer på effektiv prosjektledelse ved implementering av Dynamics CRM i en virksomhet. Deltagere på Dynamics SureStep kurs, går inn i rollen som prosjektleder og går gjennom lab’er og aktiviteter innenfor: Prosjekt initiering, planlegging, utførelse, overvåking og avslutning av prosjektet. Sure Step metoden passer både til store og små Dynamics CRM prosjekter, ettersom det er enkelt å tilpasse omfanget av prosjektfasene til hver enkelt virksomhet.

Kurset støtter både Microsoft Dynamics ERP og Microsoft Dynamics CRM produktene.

Betal ditt kurs med SATV kursvouchere
Dersom din bedrift har Software Assurance avtale med Microsoft som inkluderer kursvouchere, kan du gå dette kurset gratis ved å bruke Microsoft kursvouchere som betaling. 1 stk. SATV kursvoucher = 1 stk dag på kurs
Skriv inn i anmerkningsfeltet når du bestiller at kurset blir betalt med kursvouchere.
Her kan du lese mer om administrasjon og bruk av Microsoft kursvouchere.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot prosjektledere, deltagere i prosjektgruppen og implementeringskonsulenter som har ansvar for Microsoft Dynamics AX, GP, NAV og CRM implementeringer.


Forkunnskaper:

Det er en fordel om deltagere har erfaring eller kjennskap med et eller flere av Microsoft Dynamics produktene. Hvis du er usikker ta gjerne kontakt med Glasspaper.


Innhold:

Introduksjon til prosjekter
I Introduksjonen går man gjennom hva et prosjekt er, typiske utfordringer, effektiv prosjektstyring og man ser på Agile modeller for leveranse av prosjekter.

Introduksjon til Sure Step 2012
Introduksjon til Sure Step metoden, modellen og verdien av å benytte dette i et prosjekt.

Prosjektplanlegging i overslagsfasen for Microsoft Dynamics
Diskusjon på hvordan initiering og effektiv planlegging gjennomføres i overslagsfasen, for å komme frem til et solid Prosjekt forslag. Dette inkluderer blant annet: tid, kostnader, ressurser, risikoer. For å gjøre dette mer praktisk, tar man utgangspunkt i et case study med lab-øvelser.

Levere beslutningsstøtte av høy kvalitet
Tar deg gjennom FIT Gap analyse og Solution BluePrint for en løsning ved bruk av Microsoft Dynamics Sure Step metoden, dokumentasjon, verktøy og maler. Deltageren får kjennskap til hvordan man strømlinjeformer innhenting av dokumentasjon og utforming av prosjekt produktene som skal leveres.

Utforme prosjektforslag basert på de 8 Sure Step Prosjektledelses prinsipper
Kursmodulen introduserer de 8 prinsippene som skal sikre effektiv styring av prosjektet mot suksess. Dette inkluderer blant annet Risk Management, Quality Management, Communication Management, Managing Scope Changes, Resource Management.

Waterfall Leveranser
Denne modulen tar for seg planlegging av prosjektets livssykluser, når det skal leveres etter Waterfall metoden. Det inkluderer aktiviteter, og prosjektprodukter fra analyse, design, og utviklingsfasene. Dette illustreres med case study og labøvelser for deltakerne.

Agile Delivery
Denne modulen tar for seg planlegging og gjennomføring med Agile leveranser av Microsoft Dynamics Sure Step.

Utrullingsfase
Introduserer utrulling av Dynamics løsninger, med aktiviteter for å lykkes med overgangen til et Dynamics. Nøkkelaktiviteter inkluderer sluttbruker opplæring, ytelsestesting, user acceptanse tester, og faktisk overgang til nytt produksjons/kunde system.

Driftsfase
Sure Step Driftsfasen inkluderer prosesser for quality management gjennomgang, og avslutning av prosjekter.

Her kan du lese fullstending, offisiell kursbeskrivelse fra Microsoft.


Sertifisering:

Dette kurset leder fram mot eksamen MB5-705: Managing Microsoft Dynamics Implementations som ved bestått vil gi deg tittelen MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist).

Denne eksamen vil også telle om du ønsker å gå for MCITP sertifisering på CRM 2011.Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Mailen er sendt:

Ditt tips er registrert og sendt!
Vi håper snarlig å se deg på kurs hos oss!

Feilmelding:

OBS! Vi har problemer med å sende ditt tips!

Vi anbefaler deg å sjekke om du har skrevet inn en gyldig mailadresse.

Tips sjefen

Lyst til å delta på dette kurset, men må overbevise sjefen først?

Glasspaper har laget en tips funksjon, som gjør det enklere for deg å overbevise din sjef om at dette kurset er perfekt for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktinformasjon, så sender vi relevant informasjon om kurset rett til dine utvalgte kontaktpersoner.
Bruk gjerne funksjonen til å tipse venner og kollegaer om at dette er et nyttig kurs for dem

Kontakt oss

Business Manager

Hroar Henriksen

91670066

Hroar.Henriksen@glasspaper.no


Glasspaper er kåret til Årets Microsoft Kurspartner 2017 - dette er åttende år på rad vi mottar denne hedersprisen